banan

inspiration


Det gröna kunskapssamhället – sammanfattning

Ett inspirationsdokument om de gröna näringarnas och livsvetenskapernas roll i Sveriges utveckling mot ett hållbart samhälle. Framtaget inför 2008 års forskningspolitiska proposition. Till grundskriften.

Etiketter: forskningspolitik | gröna näringarna | innovaton | inspiration | livsvetenskaper

Läs mer

Det gröna kunskapssamhället

Ett inspirationsdokument om de gröna näringarnas och livsvetenskapernas roll i Sverigesutveckling mot ett hållbart samhälle. Framtaget inför 2008 års forskningspolitiska proposition av nedanstående organisationer med Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien som bas.   Energimyndigheten Formas Glesbygdsverket Gröna näringens riksorganisation Hushållningssällskapen Institutet för jordbruks- och miljöteknik Jordbruksverket Kemikalieinspektionen Lantbrukarnas Riksförbund Lantmännen Food R&D Livsmedelsekonomiska Institutet Livsmedelsföretagen Livsmedelsverket…

Etiketter: forskningspolitik | gröna näringarna | innovaton | inspiration | livsvetenskaper

Läs mer