Nyhetsarkiv:

inval

Här i Arkivet hittar du de tidigare inlägg som gjorts på akademiens hemsida; nyheter, nya publikationer, avgivna remisser o s v. Klickar du på någon Etikett till vänster så kommer de inlägg som har någon koppling till just det ämnet upp.

KSLA välkomnar nya ledamöter i Jordbruksavdelningen

Den 11 december 2014 valdes totalt 25 nya ledamöter in. De sex svenska ledamöter som valdes in i Jordbruksavdelningen är verkställande direktör Pär Bygdeson (Danderyd), handläggare Andreas Davelid (Huskvarna), agronom Eva Kaspersson (Stockholm), lantbrukare Per Lindahl (Kristianstad), verkställande direktör Ulrik Lovang (Gammalkil), samt ordförande Gunnar Palme (Gnesta). Dessutom valdes tre utländska ledamöter in:agronomie- och forstmagister Christina Gestrin (Esbo, Finland), forskare Carolyn Glynn (Uppsala/Saginaw [MI], USA) samt husdjursagronom Albert Rolland (Saint-Amand-les-Eaux, Frankrike). Läs mer

KSLA välkomnar nya ledamöter i Allmänna avdelningen

Den 11 december 2014 valdes totalt 25 nya ledamöter in i akademien. De sju svenska ledamöter som valdes in i Allmänna avdelningen är särskilde samordnaren/High Representative Mats Denninger (Tystberga), AgrD Thomas Hahn (Segeltorp), chef Utveckling och Policy Jakob Lundberg (Stockholm), generaldirektör Ingrid Petersson (Stockholm), professor Lisbet Rausing (Sussex, England), professor Henrik G Smith (Lund) och forskningsledare Håkan Tunón (Uppsala). Dessutom valdes två utländska ledamöter in: professor Guðrún Gísladóttir (Reykjavik, Island) och professor John R Porter (Roskilde, Danmark). Läs mer

KSLA har utsett två nya hedersledamöter

Förre lantbruksattachén Inge Gerremo, Järfälla, och professor Pelle Gemmel, Sundsvall, har valts till hedersledamöter i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien vid sammankomsten den 12 december 2013. Läs mer

KSLA välkomnar nya ledamöter i Skogsavdelningen

De fem svenska ledamöter som valdes in i Skogsavdelningen den 12 december är Senior Vice President Uno Brinnen (Gävle), enhetschef Jonas Brändström (Knivsta), SkogD Jonas Jacobsson (Sigtuna), forskningschef Marie Larsson-Stern (Växjö), samt sektionschef Ann Segerborg-Fick (Danderyd). Dessutom valdes fem utländska ledamöter in: professor Antti Asikainen (Joensuu, Finland), Project Manager Annemarie Bastrup-Kirk (Nærum, Danmark), professor Marco Marchetti (Rom, Italien), professor Michal Marek (Brno, Tjeckien), samt forstmästare Anders Portin (Esbo, Finland). Läs mer

KSLA välkomnar nya ledamöter i Jordbruksavdelningen

De fyra svenska ledamöter som den 12 december valdes in i Jordbruksavdelningen är agronom Gunilla Berg (Södra Sandby), lantmästare Lars-Göran Svensson (Trollhättan), och agronom Lennart Wikström (Klågerup). Dessutom valdes en utländsk ledamot in: koncernchef Asbjørn Børsting (Tapperhøj, Danmark). Läs mer

KSLA välkomnar nya ledamöter i Allmänna avdelningen

De fem svenska ledamöter som valdes in i Allmänna avdelningen den 12 december är professor Ing-Marie Gren (Stockholm), redaktör Jan-Olov Johansson (Uppsala), AgrD Anders Larsson (Vallåkra), lantbrukare Bengt Persson (Ängelholm) och verkställande direktör Lena Söderberg (Stockholm). Dessutom valdes två utländska ledamöter in: Professor of Environmental Sciences Gretchen C Daily (Kalifornien, USA) och verkställande direktör Johannes Dyring (Uppsala). Läs mer

Jacques Diouf vald till hedersledamot av KSLA

Förre generaldirektören vid FAO, nu minister och personlig rådgivare till Senegals president, H.E. Dr. Jacques Diouf, har valts till hedersledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien vid sammankomsten den 6 december 2012.
Ytterligare två hedersledamöter valdes, båda sedan tidigare ledamöter av akademien: professor emeritus Ulf Renborg (Uppsala) och civiljägmästare Jan Sandström (Stockholm). Läs mer

KSLA välkomnar nya ledamöter i Allmänna avdelningen

Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 6 december 2012 valdes totalt 23 nya ledamöter in. De sju svenska ledamöter som valdes in i Allmänna avdelningen är länsfiskekonsulent Henrik C Andersson, professor Thomas Elmqvist, verkställande direktör Mats Halling, universitetslektor Anna Jakobsson, professor Ingrid Sarlöv Herlin, professor Marie Stenseke, samt enhetschef Sara Österman. Dessutom valdes professor Susan Baker från Wales in.

Läs mer

KSLA välkomnar nya ledamöter i Jordbruksavdelningen

Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 6 december 2012 valdes totalt 23 nya ledamöter in. De sex svenska ledamöter som valdes in i Jordbruksavdelningen är universitetsadjunkt Catharina Alwall Svennefelt, lantbrukare Boel Andersson, expert Lars-Erik Lundkvist, statsveterinär Torsten Mörner, AgrD Stina Olofsson, och näringspolitisk chef Alarik Sandrup. Dessutom valdes Senior Scientist Barbara Lee (Marshfield, WI, USA) och professor Antanas Maziliauskas (Kaunas, Litauen) in. Läs mer

KSLA välkomnar nya ledamöter i Skogsavdelningen

Vid Kungl. Skogs- ochLantbruksakademiens sammankomst den 6 december 2012 valdes totalt 23 nya ledamöter in. De fem svenska ledamöter som valdes in i Skogsavdelningen är professor Rolf Björheden, professor Ljusk-Ola Eriksson, professor Annika Nordin, professor Jan Stenlid, samt civiljägmästare Carl-Gustaf Wachtmeister. Dessutom valdes professor Bjarni Sigurðsson in.
Läs mer