banan

jakt


Vilda djur i stadsmiljö – KSLAT 21-2003

 Tillgång eller problem? Redovisning av konferens den 25 oktober 2001 Svenskarna tycker att människan är likställd med andra levande varelser. Vilda djur har ett stort värde så länge de befinner sig i naturen. Det finns också en balans i naturen som inte bör rubbas. Men alla djur är inte lika trevliga, t.ex. ormar är ”äckliga”. Även ”trevliga” djur stör om de…

Etiketter: djur | jakt | kultur | smittskydd | stad | tätort | vilt

Läs mer

Viltets positiva värden – KSLAT 2-2003

Konferens den 13 november 2002 I en artikel år 1961 om miljöns betydelse för viltet skriver jägmästare Bo Österlöf, verksam vid Uddeholmsbolaget, att alla jägare och naturvänner med verkligt ansvar och intresse för våra vilda djur bör ställa som sitt huvudmål att söka medverka till en både artrik och individrik fauna i svenska marker. Han fortsätter med att säga att detta icke…

Etiketter: fauna | jakt | mark | vilt

Läs mer