banan

jordart


Precisionsodling – för miljö och ekonomi? – KSLAT 9-1999

Idag är begrepp som precisionsodling och platsanpassad odling på mångas läppar. Fälten och maskinerna blir bara större och det blir mer och mer tydligt att vi inte kan kalla det mark- och skördeanpassad gödsling om vi doserar efter medeltal för fält som innehåller betydande variation i jordart, växtnäringsinnehåll och skördenivå. Ny teknik kan erbjuda helt nya möjligheter till gagn för såväl odlarens ekonomi som…

Etiketter: jordart | markanpassning | odling | teknik | växtnäring

Läs mer