banan

klimatarbete


Strategier inför extremväder – nästa nivå av klimatberedskap

28/2: Välkommen till ett Rifo-seminarium i samarbete med Sveriges unga akademi där den senaste forskningen kring extremt väder i ett föränderligt klimat presenteras och vilka utmaningar som finns i att använda den till lokal klimatanpassning.

Etiketter: extremväder | hållbar framtid | klimat | klimatarbete | klimatberedskap

Läs mer

Småskaliga livsmedelsproducenters roll för hållbara livsmedelssystem

Seminarium på KVA: Mötet tar upp möjligheter och utmaningar som småskaliga livsmedelsproducenter står inför när det gäller att ställa om det globala livsmedelssystemet.

Etiketter: global livsmedelsförsörjning | globala hållbarhetsmål | hållbar framtid | klimatarbete | livsmedelsförsörjning | livsmedelsproducenter

Läs mer

FN:s senaste klimatrapport

20/3: Senaste IPCC-rapporten baseras på all kunskap IPCC publicerat de senaste sju åren och beskrivs som den hittills mest omfattande vetenskapliga utvärderingen av klimatkrisen.

Etiketter: climate change | hållbar framtid | IPCC | klimatarbete | klimatpolitik | UN climate panel

Läs mer

Miljön, vårt gemensamma ansvar

FN:s första miljökonferens arrangerades i Stockholm 1972 och har satt stora spår i miljöarbetet under de 50 år som följt. KSLA uppmärksammar resultatet av konferensen för att uppmana och inspirera till fortsatta insatser inom området.

Etiketter: hållbar framtid | klimatarbete | miljöarbete | Stockholm 50+ | stockholmskonferensen

Läs mer