banan

kol


Yttrande över rapporten om klimatfärdplan 2050

KSLA har lämnat ett yttrande till Miljödepartementet över Naturvårdsverkets rapport ”Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050”. Akademien påpekar bland annat att Färdplanen inte i tillräcklig grad diskuterar teknikutvecklingen; ökad livslängd på produkter och bättre återvinning samt substitution av energikrävande stål och cement med främst trä. Rapporten baseras också på ett sätt…

Etiketter: bioenergi | färdplan | klimat | kol | teknikutveckling | utsläpp

Läs mer