banan

kompetensförsörjning


KSLA Nytt & Noterat nr 1-2013

Global Outlook – ur historisk synvinkel. Dags att utvärdera den svenska skogsmodellen. Rör inte vår åkerjord! Landsbygdsföretagande: helhetssyn och generalisering önskas. Svensk skogshistoria i nytt ljus. Karl XIV Johan föddes för 250 år sedan. Vår 200:e högtidssammankomst. Rennäring som samhällsresurs. Ny kommitté. Export av skoglig kompetens. Ett boksläpp…

Etiketter: åkerjord | boksläpp | global outlook | högtidssammankomst | Karl XIV Johan | kompetensförsörjning | konferenser | landsbygdsutveckling | rennäring | seminarier | skogshistoria | skogsmodellen

Läs mer

KSLA Nytt & Noterat nr 1 2011

Stadsbon och landet utanför, Biobränslen och el kommer i våra bilar men fossila bränslen dominerar länge än, Vattenbrukets framtida möjligheter, Det behövs mer forskning om löv- och blandskog, Länge leve isbjörnen, Vandringar i isens spår, Positiv bild av skogsbrukets kompetensförsörjning, Välkommen till boksläpp, Torv – en stor men slumrande inhemsk resurs, Framtidens viltförvaltning, Produktionsledare – en…

Etiketter: kompetensförsörjning | landskap | landskapsestetik | periurban | skog | vattenbruk

Läs mer