Nyhetsarkiv:

konferens

Här i Arkivet hittar du de tidigare inlägg som gjorts på akademiens hemsida; nyheter, nya publikationer, avgivna remisser o s v. Klickar du på någon Etikett till vänster så kommer de inlägg som har någon koppling till just det ämnet upp.

Se KSLA:s webbsända aktiviteter i efterhand

Det går att se de flesta av vår webbsända aktiviteter i efterhand. Gå in på den aktivitet du är intresserad av och klicka på länken. Klickar du på Aktiviteter alldeles här nedanför eller i rubrikraden ovan så kommer möjligheten upp att välja Kalender, där du kan gå tillbaka till rätt datum, eller Tidigare aktiviteter. Läs mer

För stundande skördar – KSLAT nr 10-2013

I detta nummer av KSLAT redogörs för den första delen av Jubileumskonferensen (den andra delen finns utförligt dokumenterad i KSLAT nr 3-2013 Framtidsprojektet) och exkursionerna,
som gick till Hargs Bruk, Stockholms skärgård och Nationalstadsparken. Läs mer

Bilder från Jubileumskonferensen För stundande skördar!

En dag om hur dåtiden, nutiden och framtiden vävs samman i ett obrutet mönster – en del av vårt 200-årsfirande. Nu finns bilderna! Läs mer