banan

läckage


Den svenska modellen för husdjursavel och dataregistrering – KSLAT 28-2003

samt datautnyttjande inom husdjurs- och växtodlingsområdet Akademisammankomst i Skara den 11 september 2003 Sammanfattning av föredrag och diskussion Svensk nötkreatursavel har ett mycket högt anseende internationellt. Sedan femtio år har man framsynt avlat med hänsyn inte bara till avkastning och utseende utan också till djurens ärftliga sjukdomar och sundhetsegenskaper. Det har varit möjligt tack vare samkörningar med registreringar av djurens…

Etiketter: avel | bördighet | data | databaser | forskning | GPS | husdjur | läckage | precisionsodling | sjukdom | växtnäring | växtodling

Läs mer

Växtnäring i inlandsvatten – KSLAT 2-1999

Problemet med överskott av näring blev akut på 1970-talet och kanske tidigare i Ringsjön. Man utredde och vidtog åtgärder. Detta finns presenterat i en rapport som heter ”Ringsjöns restaurering 1980-1990”. Där framgår bl.a. när det gäller näringskällorna att ”det är avlopp från tätorter, glesbebyggelsens avloppsutsläpp, avlopp från industrier, jordbrukets anläggningar, läckage från jordbruks- och skogsmark, nedfall från atmosfären, utflöden  från bottensedimenten i sjön och…

Etiketter: avlopp | läckage | näringskällor

Läs mer