banan

landbygdsutveckling


Fortbildning för landsbygdsutvecklare – KSLAT 9-2002

– inventering, utvärdering och utvecklingsförslag Yrkesmässigt arbetande landsbygdsutvecklare har alltmer blivit en strategisk resurs som ”utvecklingspiloter” i en…

Etiketter: kompetens | landbygdsutveckling | landsbygd | utbildning

Läs mer