banan

Lantbrukets organisationer


Perspektiv på lantbrukets organisering – SOLMED nr 71

Denna antologi synar flera av lantbrukets organisationer och studerar de historiska förloppen innan de etablerade sin form – och de möjliga alternativa vägarna.

Etiketter: Lantbrukets organisationer

Läs mer