banan

ledamöter


Nya ledamöter i KSLA:s Allmänna avdelning

Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 12 november 2020 valdes sex nya ledamöter in i Allmänna avdelningen.

Etiketter: ledamöter

Läs mer

Nya ledamöter i KSLA:s Jordbruksavdelning

Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 12 november 2020 valdes fem nya ledamöter in i Jordbruksavdelningen.

Etiketter: ledamöter

Läs mer

Nya ledamöter i KSLA:s Skogsavdelning

Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 12 november 2020 valdes sex nya ledamöter in i Skogsavdelningen.

Etiketter: ledamöter

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2018 – KSLAT nr 3-2019

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens verksamhetsberättelse för år 2018.

Etiketter: anslag | belöning | ekonomi | Enaforsholm | högtidssammankomst | jordbruk | landsbygd | ledamöter | pris | skogsbruk | verksamhetsberättelse

Läs mer

KSLA Nytt & Noterat 4-2018

Pop up-restaurang • Inspirationsföreläsningar • Skogens rödlista 2050 • Agenda 2030 och skogen • Fortsatt matinspirerad studieresa i Foodvalley… och mer!

Etiketter: agenda2030 | caseutmaning | forskning | inval | ledamöter | skog

Läs mer

KSLA Nytt & Noterat 2-2018

Matens nya vägar till staden – ett Berlinbesök. Smakens värde – för individ, producent och förädlare. Rätten att äga och bruka sin mark. Skogen och klimatet. Slottsbesök i kungliga spår. Räcker virket från skogen? Långtidsstudier av vegetationsrutorna på Enaforsholm. Och mer!

Etiketter: Bertebos | Enaforsholm | historia | landskap | lantbruk | ledamöter | mat | skogsbruk

Läs mer

KSLA Nytt & Noterat 4-2016

FN:s utvecklingsmål. Svenska skogens kolbalans. Värdering av skogens ekosystemtjänster. Offentlig livsmedelsupphandling. Gröna frågor i årets forskningsprop. GLAST-kongress i Kina. Broocman och hans värld. M m!

Etiketter: anslag | forskning | historia | jordbruk | landsbygd | lantbruk | ledamöter | livsmedel | miljö | skogsbruk | vatten

Läs mer

KSLA:s matrikel över ledamöter under 200 år, del A – SOLMED nr 68

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens matrikel över ledamöter under 200 år – 1812–2012 Del A: Händelser…

Etiketter: historia | ledamöter | matrikel

Läs mer
VISA FLER