Nyhetsarkiv:

ledamöter

Här i Arkivet hittar du de tidigare inlägg som gjorts på akademiens hemsida; nyheter, nya publikationer, avgivna remisser o s v. Klickar du på någon Etikett till vänster så kommer de inlägg som har någon koppling till just det ämnet upp.

Verksamhetsberättelse 2015 – KSLAT nr 1-2016

KSLA:s Verksamhetsberättelse 2015 Läs mer

Högtidssammankomst 2015/Commemorative meeting 2015

Akademien har hållit sin 203:e högtidssammankomst i Stockholms Stadshus. The Academy has held its 203rd Commemorative Meeting in Stockholm City Hall. Läs mer

KSLA välkomnar nya ledamöter i Skogsavdelningen

Den 11 december 2014 valdes totalt 25 nya ledamöter in. De fyra svenska ledamöter som valdes in i Skogsavdelningen är SkogD Lennart Ackzell (Jönköping), Director General Peter Holmgren (Bogor Indonesien), professor Håkan Olsson (Umeå), samt universitetslektor Camilla Sandström (Dikanäs). Dessutom valdes tre utländska ledamöter in: docent Daniela Kleinschmit (Uppsala/Münden, Tyskland), professor Cecil Konijnendijk van den Bosch (Lund/Maurik, Nederländerna), samt styrelseordförande Björn Wahlroos (Salo, Finland). Läs mer

KSLA välkomnar nya ledamöter i Jordbruksavdelningen

Den 11 december 2014 valdes totalt 25 nya ledamöter in. De sex svenska ledamöter som valdes in i Jordbruksavdelningen är verkställande direktör Pär Bygdeson (Danderyd), handläggare Andreas Davelid (Huskvarna), agronom Eva Kaspersson (Stockholm), lantbrukare Per Lindahl (Kristianstad), verkställande direktör Ulrik Lovang (Gammalkil), samt ordförande Gunnar Palme (Gnesta). Dessutom valdes tre utländska ledamöter in:agronomie- och forstmagister Christina Gestrin (Esbo, Finland), forskare Carolyn Glynn (Uppsala/Saginaw [MI], USA) samt husdjursagronom Albert Rolland (Saint-Amand-les-Eaux, Frankrike). Läs mer

KSLA välkomnar nya ledamöter i Allmänna avdelningen

Den 11 december 2014 valdes totalt 25 nya ledamöter in i akademien. De sju svenska ledamöter som valdes in i Allmänna avdelningen är särskilde samordnaren/High Representative Mats Denninger (Tystberga), AgrD Thomas Hahn (Segeltorp), chef Utveckling och Policy Jakob Lundberg (Stockholm), generaldirektör Ingrid Petersson (Stockholm), professor Lisbet Rausing (Sussex, England), professor Henrik G Smith (Lund) och forskningsledare Håkan Tunón (Uppsala). Dessutom valdes två utländska ledamöter in: professor Guðrún Gísladóttir (Reykjavik, Island) och professor John R Porter (Roskilde, Danmark). Läs mer

Högtidssammankomst 2014/Commemorative meeting 2014

Akademien har hållit sin 202:a högtidssammankomst i Stockholms Stadshus. The Academy has held its 202nd Commemorative Meeting in Stockholm City Hall. Läs mer

KSLA välkomnar nya ledamöter i Skogsavdelningen

De fem svenska ledamöter som valdes in i Skogsavdelningen den 12 december är Senior Vice President Uno Brinnen (Gävle), enhetschef Jonas Brändström (Knivsta), SkogD Jonas Jacobsson (Sigtuna), forskningschef Marie Larsson-Stern (Växjö), samt sektionschef Ann Segerborg-Fick (Danderyd). Dessutom valdes fem utländska ledamöter in: professor Antti Asikainen (Joensuu, Finland), Project Manager Annemarie Bastrup-Kirk (Nærum, Danmark), professor Marco Marchetti (Rom, Italien), professor Michal Marek (Brno, Tjeckien), samt forstmästare Anders Portin (Esbo, Finland). Läs mer

KSLA välkomnar nya ledamöter i Jordbruksavdelningen

De fyra svenska ledamöter som den 12 december valdes in i Jordbruksavdelningen är agronom Gunilla Berg (Södra Sandby), lantmästare Lars-Göran Svensson (Trollhättan), och agronom Lennart Wikström (Klågerup). Dessutom valdes en utländsk ledamot in: koncernchef Asbjørn Børsting (Tapperhøj, Danmark). Läs mer

KSLA välkomnar nya ledamöter i Allmänna avdelningen

De fem svenska ledamöter som valdes in i Allmänna avdelningen den 12 december är professor Ing-Marie Gren (Stockholm), redaktör Jan-Olov Johansson (Uppsala), AgrD Anders Larsson (Vallåkra), lantbrukare Bengt Persson (Ängelholm) och verkställande direktör Lena Söderberg (Stockholm). Dessutom valdes två utländska ledamöter in: Professor of Environmental Sciences Gretchen C Daily (Kalifornien, USA) och verkställande direktör Johannes Dyring (Uppsala). Läs mer

KSLA välkomnar nya ledamöter i Allmänna avdelningen

Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 6 december 2012 valdes totalt 23 nya ledamöter in. De sju svenska ledamöter som valdes in i Allmänna avdelningen är länsfiskekonsulent Henrik C Andersson, professor Thomas Elmqvist, verkställande direktör Mats Halling, universitetslektor Anna Jakobsson, professor Ingrid Sarlöv Herlin, professor Marie Stenseke, samt enhetschef Sara Österman. Dessutom valdes professor Susan Baker från Wales in.

Läs mer