banan

livsmedelsförsörjning


Yttrande om Regeringens biståndspolitiska plattform

KSLA har beretts möjlighet att yttra sig om förslaget till Regeringens biståndspolitiska plattform, Skr 2013/14 KSLA anser att förslaget innehåller ett antal viktiga resonemang för de areella näringarnas roll i det svenska biståndet. Plattformen genomsyras av insikten om att den roll som lantbruket bör spela är både stor och viktig. Med lantbruk menar vi, där inte…

Etiketter: Afrika | bistånd | lantbruk | livsmedelsförsörjning | politik | u-länder | utveckling

Läs mer