banan

livsmedelsproducenter


Småskaliga livsmedelsproducenters roll för hållbara livsmedelssystem

Seminarium på KVA: Mötet tar upp möjligheter och utmaningar som småskaliga livsmedelsproducenter står inför när det gäller att ställa om det globala livsmedelssystemet.

Etiketter: global livsmedelsförsörjning | globala hållbarhetsmål | hållbar framtid | klimatarbete | livsmedelsförsörjning | livsmedelsproducenter

Läs mer