banan

livsvetenskaper


Det gröna kunskapssamhället – sammanfattning

Ett inspirationsdokument om de gröna näringarnas och livsvetenskapernas roll i Sveriges utveckling mot ett hållbart samhälle. Framtaget inför 2008 års forskningspolitiska proposition. Till grundskriften.

Etiketter: forskningspolitik | gröna näringarna | inspiration | livsvetenskaper

Läs mer