banan

marknad


Hör göken han gal – KSLAT 27–2003

Hur kan ekologiskt lantbruk och samhället gynna den biologiska mångfalden? Seminarium den 18 juni 2003 i samarbete med Ekologiskt Forum Sammanfattning av föredrag och diskussion Seminariet om ekologisk mångfald hölls på Linds gård, nära Flen i Södermanland. Ekologiskt Forum bildades under 2002, på initiativ av ”Aktionsplan 2005” och jordbruksministern, för att främja produktionen av ekologiska livsmedel. Mångfald är en central fråga för det ekologiska…

Etiketter: ekologiskt | lantbruk | mångfald | marknad | naturlighet | odling | samhälle

Läs mer

Skogsindustrins råvaruförsörjningskedja – KSLAT 19-2003

– pågående utveckling och utblickar mot andra branscher Konferens den 25 april 2002 En viktig utgångspunkt för denna konferens var att det är kundernas behov som är basen för näringen. Det handlar om att försörja marknaden med produkter, så att man får tillgång till kundernas gunst och pengar. Det spelar ingen roll om man har en jättebra produkt om man inte får…

Etiketter: försörjningskedja | konsument | kund | marknad | råvara | skogsindustri

Läs mer

Mid Term Review – KSLAT 17-2003

Vad händer i Sverige när EU ändrar jordbrukspolitik? Att komma närmare ett svar på följande frågor var uppgiften för konferensen den 4 mars 2003: Från konsumenternas synpunkt – Blir maten billigare? Blir den säkrare? Blir den mer efterfrågestyrd om MTR genomförs? Får vi mer av icke prissatta värden efter ett genomförande? Från böndernas synpunkt – Vad betyder frikopplingen, frikopplingen från produktionen, marknadsanpassning och…

Etiketter: biologisk mångfald | EU | förhandlingar | handel | jordbrukspolitik | marknad

Läs mer

Lantbrukskooperationen – KSLAT 15-2003

– Hållbar företagsidé eller historisk parentes? Seminarium den 2 december 2002 Det är oerhört viktigt att hålla i gång idédebatten om lantbrukarnas samlingssträvanden och att göra detta i ett långsiktigt perspektiv. Man bör ligga före på det sättet att man kan ta till vara möjligheter och förutse de svårigheter som vi vet kommer. De här  sakerna är inte mindre viktiga i en…

Etiketter: forskning | kooperation | lantbruk | marknad

Läs mer