Nyhetsarkiv:

mat

Här i Arkivet hittar du de tidigare inlägg som gjorts på akademiens hemsida; nyheter, nya publikationer, avgivna remisser o s v. Klickar du på någon Etikett till vänster så kommer de inlägg som har någon koppling till just det ämnet upp.

Matens kvalitet

Livsmedelskvalitet är ett komplext begrepp. Ordet kan härledas från latinets qualitas, om betyder beskaffenhet, egenskap och värde. Förenklat kan man … Läs mer

KSLAT 2007 – årgång 146

Här listas de KSLAT som publicerats under 2007. Läs mer

Den beresta maten – KSLAT nr 10-2007

– matens kvalitet i ett globalt perspektiv På vårt middagsbord finns det ofta mat från hela världen. Vi har vant … Läs mer

KSLAT 2006 – årgång 145

Här listas de KSLAT som publicerats under 2006. Läs mer

KSLAT 2004 – årgång 143

Här listas de KSLAT som publicerats under 2004. Läs mer

Mat med mervärden – goda affärer – KSLAT 24-2003

Om ekologisk mat, konsumenter och trender Seminarium i samarbete med Ekologiskt Forum den 15 maj 2003 Sammanfattning av föredrag och diskussion … Läs mer

Närproducerad mat – KSLAT 11-2002

Miljövänlig? Affärsmässig? Djurvänlig? Seminarium den 20 november 2001 i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet Det finns många påståenden kring närproducerat. Många påståenden som kan … Läs mer

KSLAT 2001– årgång 140

Här listas de KSLAT som publicerats under 2001. Läs mer

KSLAT 1998 – årgång 137

Här listas KSLAT som publicerats under 1998. Läs mer