banan

mekanisering


Traktorer, mjölkmaskiner, hästräfsor, motorsågar och Statens maskinprovningar – SOLMED nr 56

Maskin- och redskapsprovningarnas betydelse för Sveriges jordbruks- och skogsbrukstekniska utveckling 1896–1996 Den moderna officiella provningen av maskiner och redskap för det svenska jordbruket tog sin början i slutet av 1800-talet. Den statliga institution som då bildades kom att benämnas Statens maskinprovningar och har bland Sveriges lantbrukare länge varit en välkänd institution. I denna rikt illustrerade bok…

Etiketter: konsumentupplysning | maskiner | maskinprovning | mekanisering | motorsåg | provning | redskap | traktiorer

Läs mer

Källor till studier av skogs- och jordbrukets tekniska modernisering

Den enskilde jordbrukaren har under lång tid kunnat informera sig om nyheter inom jordbrukets mekanisering genom lantbrukstidningarnas annonser samt broschyrer och kataloger. I denna bok beskrivs Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens stora samlingar av sådant material – maskinbroschyrer, -kataloger, instruktionsböcker och liknande. Boken riktar sig till studenter, forskare och dem som renoverar sina gamla traktorer. Här…

Etiketter: maskiner | mekanisering | modernisering | teknik

Läs mer

Traktorernas tidevarv

Den tekniska utvecklingen och den svenska traktoriseringen – OBS! SLUTSÅLD! – Traktorer har funnits i Sverige i drygt 100 år. De har under denna tid kommit att bli själva symbolen för jordbrukets mekanisering. Här ges huvuddragen i denna sekellånga utveckling. Via dessa milstolpar går det att följa vägen för traktorns förvandling från en otymplig dragare…

Etiketter: maskiner | mekanisering | traktorer | traktortillverkning

Läs mer

Freja nr 3 2011

Ett boksläpp – fyra böcker om hur skogs- och jordbruksmark i ett historiskt perspektiv tagis i anspråk för att producera produkter och på senare tid upplevelser. Markanvändningsprojektet ur olika synvinklar. Mekanisering, atlas, antologi, var pengarna kommit ifrån.

Etiketter: antologi | atlas | mekanisering

Läs mer