banan

miljöarbete


Miljön, vårt gemensamma ansvar

FN:s första miljökonferens arrangerades i Stockholm 1972 och har satt stora spår i miljöarbetet under de 50 år som följt. KSLA uppmärksammar resultatet av konferensen för att uppmana och inspirera till fortsatta insatser inom området.

Etiketter: hållbar framtid | klimatarbete | miljöarbete | Stockholm 50+ | stockholmskonferensen

Läs mer