banan

milöjmålsberedning


Yttrande över delbetänkandet Långsiktigt hållbar markanvändning

KSLA har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Miljömålsberedningens delbetänkande Långsiktigt hållbar markanvändning, del 1, (SOU 2013:43). Miljömålsberedningens uppdrag är att ta fram en strategi för en långsiktigt hållbar markanvändning, som ska innehålla förslag på etappmål, styrmedel och åtgärder för att uppnå en långsiktigt hållbar markanvändning. Det övergripande målet är förslag till regeringen om hur miljökvalitetsmålen…

Etiketter: markanvändning | Miljö | milöjmålsberedning | Skog

Läs mer