Nyhetsarkiv:

myndigheter

Här i Arkivet hittar du de tidigare inlägg som gjorts på akademiens hemsida; nyheter, nya publikationer, avgivna remisser o s v. Klickar du på någon Etikett till vänster så kommer de inlägg som har någon koppling till just det ämnet upp.

KSLA Nytt & Noterat nr 2-2014

Sommarnumret 2014 med information från ett urval av akademiens aktiviteter. Läs mer