banan

näringsläckage


Mindre kväveförluster i foderodling, foderomvandling och gödselhantering – KSLAT 4-2002

Konferens den 22 oktober 2001 i samarbete med Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning finansierar olika forskningsprojekt och tar initiativ till olika projekt. Det forskningsprojekt som diskuteras här heter ”Kvävehushållning och kväveförluster – förbättringsmöjligheter i praktiskt jordbruk”. Projektet är baserat på den forskning och de forskningsresultat som finns, men även praktisk erfarenhet som man har i näringen kommer med i en lista på förslag…

Etiketter: foderodling | forskning | jordbruk | kväve | näringsläckage | växtnäring

Läs mer