banan

nationalstadsparken


Vad är en trädgård och vad vet vi om trädgårdsodling under stenåldern?

KSLA-podden avsnitt 10: Vilka växter ingick i en förhistorisk odling? Vilken roll spelade Romarriket för trädgårdarna i Norden? Svar på dessa och fler frågor i detta boksamtal om förhistoriska och medeltida trädgårdar utifrån det första bandet av ”Svensk trädgårdshistoria”.(2021-04-29)

Etiketter: arkeologi | boksamtal | förhistoriska odlingar | historia | medeltida trädgårdar | nationalstadsparken | växtgenetik

Läs mer

För stundande skördar – KSLAT nr 10-2013

I detta nummer av KSLAT redogörs för den första delen av Jubileumskonferensen (den andra delen finns utförligt dokumenterad i KSLAT nr 3-2013 Framtidsprojektet) och exkursionerna, som gick till Hargs Bruk, Stockholms skärgård och Nationalstadsparken.

Etiketter: 200 år | aula magna | exkursioner | hargs bruk | jubileum | konferens | nationalstadsparken | skärgård

Läs mer