banan

naturvårdsverket


Yttrande över förslag till nationell förvaltningsplan för storskarv

KSLA har den 30 november 2013 yttrat sig över Naturvårdsverkets förslag till nationell förvaltningsplan för storskarv (Diarienummer NV-00342-13)   KSLA har i sammanfattning följande synpunkter på förslaget. Ladda ned hela yttrandet till höger. Artnamnet storskarv bör undvikas i förvaltningsplanen eftersom planen i huvudsak handlar om underarten mellanskarv. För att inte helt utesluta storskarv kan begreppet…

Etiketter: förvaltningsplan | naturvårdsverket | remiss | storskarv

Läs mer