banan

oding


Odlingssystem, växtnäring och markbördighet – KSLAT 9-2001

– 18 års resultat från en tidigare ej uppgödslad jord Cropping system, plan nutrition and soil fertility – 18 years of results on a previously exhausted soil Här redovisas resultat och erfarenheter från två långliggande försök på en lokal i Skåne, Bjärröd. Det unika med denna lokal är att jordbruket här under många år bedrivits extensivt med inriktning på fårskötsel…

Etiketter: extensiv | gödsel | jordbruk | oding

Läs mer