banan

odling


Hör göken han gal – KSLAT 27–2003

Hur kan ekologiskt lantbruk och samhället gynna den biologiska mångfalden? Seminarium den 18 juni 2003 i samarbete med Ekologiskt Forum Sammanfattning av föredrag och diskussion Seminariet om ekologisk mångfald hölls på Linds gård, nära Flen i Södermanland. Ekologiskt Forum bildades under 2002, på initiativ av ”Aktionsplan 2005” och jordbruksministern, för att främja produktionen av ekologiska livsmedel. Mångfald är en central fråga för det ekologiska…

Etiketter: ekologiskt | lantbruk | mångfald | marknad | naturlighet | odling | samhälle

Läs mer

Precisionsodling – för miljö och ekonomi? – KSLAT 9-1999

Idag är begrepp som precisionsodling och platsanpassad odling på mångas läppar. Fälten och maskinerna blir bara större och det blir mer och mer tydligt att vi inte kan kalla det mark- och skördeanpassad gödsling om vi doserar efter medeltal för fält som innehåller betydande variation i jordart, växtnäringsinnehåll och skördenivå. Ny teknik kan erbjuda helt nya möjligheter till gagn för såväl odlarens ekonomi som…

Etiketter: jordart | markanpassning | odling | teknik | växtnäring

Läs mer