banan

olja


Förnybar energi – KSLAT nr 8-2013

Korrigerad utgåva. 50 procent av Sveriges energianvändning är redan år 2013 förnybar energi. Denna skrift redogör för Sveriges ”okända gröna revolution”.

Etiketter: bioenergi | energi | fossil | kärnkraft | klimat | Miljö | olja | politik | vågkraft | vattenkraft | vindkraft

Läs mer

Efter oljetoppen

Hur bygger vi beredskap när framtidsbilderna går isär? Under ett par decennier med stabilt låga priser på olja pratades det väldigt lite om den långsiktiga oljetillgången. Det är först under senare år som det allmänna medvetandet återigen har vaknat om att oljan faktiskt är en ändlig resurs. Från många håll kommer nu varningar om att…

Etiketter: naturresurs | olja

Läs mer