banan

oredlighet


KSLA:s yttrande över förslag kring hantering av oredlighet i forskning

Akademien har lämnat synpunkter på betänkandet om åtgärder för att ”främja god sed och hantera oredlighet i forskningen”, SOU 2017:10.

Etiketter: forskning | oredlighet | remiss

Läs mer