banan

periurban


KSLA Nytt & Noterat nr 1 2011

Stadsbon och landet utanför, Biobränslen och el kommer i våra bilar men fossila bränslen dominerar…

Etiketter: kompetensförsörjning | landskap | landskapsestetik | periurban | skog | vattenbruk

Läs mer

Landet utanför

Om landskapsestetikens betydelse för den urbana människan och om den urbana människans betydelse för landet utanför staden.

Etiketter: landskap | landskapsestetik | periurban

Läs mer