banan

periurban


KSLA Nytt & Noterat nr 1 2011

Stadsbon och landet utanför, Biobränslen och el kommer i våra bilar men fossila bränslen dominerar länge än, Vattenbrukets framtida möjligheter, Det behövs mer forskning om löv- och blandskog, Länge leve isbjörnen, Vandringar i isens spår, Positiv bild av skogsbrukets kompetensförsörjning, Välkommen till boksläpp, Torv – en stor men slumrande inhemsk resurs, Framtidens viltförvaltning, Produktionsledare – en…

Etiketter: kompetensförsörjning | landskap | landskapsestetik | periurban | skog | vattenbruk

Läs mer

Landet utanför

Om landskapsestetikens betydelse för den urbana människan och om den urbana människans betydelse för landet utanför staden.

Etiketter: landskap | landskapsestetik | periurban

Läs mer