banan

podd


Granbarkborrens härjningar, del 2

KSLA-podden avsnitt 9: Vad har vi lärt oss av tidigare utbrott av granbarkborre och hur får man stopp på det? Vilka R-tal gäller för barkborrar och varför har försäljningen av tallplantor ökat markant på senare tid? Detta är några av frågorna experterna samtalar om i andra delen av KSLA-podden om granbarkborrens härjningar på senare år.

Etiketter: entymologi | granbarkborre | podd | skogsskador

Läs mer

Granbarkborrar – skogens egen pandemi?

KSLA-podden avsnitt 8: Hur känner man igen granbarkborreskadad skog och hur länge kommer utbrottet att vara? KSLA-podden handlar den här gången om granbarkborrarnas härjningar, som startade med den extremt varma sommaren 2018.

Etiketter: entymologi | granbarkborre | podd | skogsskador

Läs mer

Jordbrukspolitik då och nu – vad utlöste krisen inom svenskt jordbruk och hur löstes den?

KSLA-podden avsnitt 7: Om det intensiva skedet i svensk inrikespolitik, som förändrade jordbrukspolitiken med fokus från produktion av jordbruksvaror till biologisk mångfald och andra miljöaspekter. Samtalet handlar också om starten av vårt nutida klimatarbete, publiceringen av Rachel Carsons bok ”Tyst vår” 1962, om användningen av bekämpningsmedel. Välkommen till gröna samtal på KSLA!

Etiketter: biologisk mångfald | jordbruk | klimat | Miljö | podd | politik | produktion

Läs mer

Hur bidrar skogs- och jordbruket ännu mer till bästa klimatnytta?

KSLA-podden avsnitt 6: Hur anpassar, utvecklar och stärker vi svenskt jord- och skogsbruk för att bidra till klimatnytta på bästa sätt? Om detta handlar senaste avsnittet av KSLA-podden. Välkommen till gröna samtal med KSLA!

Etiketter: hållbarhet | klimat | markanvändning | podd

Läs mer

Allt vi behöver veta för ett bra liv hela livet

KSLA-podden avsnitt 5: Hälsan och välbefinnandet har mycket att vinna på att vi tar till oss nya kunskaper inom området – det är aldrig för sent att ändra invanda mönster och vanor. Välkommen att lyssna och lära av forskarna, läkarna och professorerna Tommy Cederholm och Mai-Lis Hellenius i KSLA-podden ”Leva livet”!

Etiketter: åldrande | diet | hälsa | kost | podd

Läs mer

Från krog till krog – om 700 år av uteätande

KSLA-podden avsnitt 4: Från medeltidens krogliv till dagens. Korta nedslag i historien.

Etiketter: gastronomi | historia | podd | uteätande

Läs mer

Likt och olikt i jordbruket i Sverige och Syrien

KSLA-podden avsnitt 3: Maha Razouk är utbildad inom trädgårds- och lantbruksvetenskap vid Aleppo-universitetet och har arbetat som trädgårdsagronom inom statlig och privat sektor. Hon ser fram mot att snart kunna arbeta inom området i sitt nya hemland.

Etiketter: jordbruk | podd | Syrien

Läs mer

Är äganderätten hotad?

KSLA-podden avsnitt 2: Ett samtal om äganderätt till jord och skog, en rättighet som styrs av många olika regelverk.

Etiketter: äganderätt | grundlag | podd

Läs mer

Om herrgårdar i allmänhet och Julita gård i synnerhet

KSLA-podden nr 1: Vad är egentligen en herrgård? Professor Ulrich Lange talar med akademibibliotekarie Per Eriksson om herrgårdar i allmänhet och Julita herrgård i synnerhet.

Etiketter: agrarhistoria | landskap | podd

Läs mer