banan

policy


From common to private ownership – KSLAT nr 7-2013

This issue of the Academy’s journal describes the tenure development in Sweden during the last 500 years. The aim is to identify different actors and stages of the development, using possession rights and non-exclusive user rights as a point of departure.

Etiketter: äganderätt | historia | Nordic forestry model | nyttjanderätt | policy | politik | skog | skogshistoria

Läs mer

Landskap och vindkraft – KSLAT 14-2003

– i medvind eller motvind Seminarium den 9 april 2002 Sammanfattning av Nils Lindstrand av föredrag och diskussion Seminariet syftade till en allsidig belysning av vindkraften idag och i framtiden, dess möjligheter och olika konsekvenser. Det ville visa på forskningsläget när det gäller teknik, landskap och miljö, och inte minst forskningen kring människans upplevelse av vindkraftverk. Hur går planeringen till, hur…

Etiketter: forskning | landskap | miljö | policy | teknik | vindkraft

Läs mer