banan

rättssäkerhet


Yttrande över betänkandet Djurhållning och miljön

Rapportens fokus ligger på djurhållningen och därmed stallgödselhanteringen, men också förutsättningarna för att åstadkomma ett ökat kretslopp av olika livsmedelsavfall.
De kommentarer som KSLA framför anknyter i första hand till de delar av rapporten som berör de ämnesområden som ligger inom akademiens verksamhetsram.

Etiketter: biogas | Djurhållning | expansion | Miljö | miljöprövning | rättssäkerhet | remiss | rötrest

Läs mer