banan

remiss


Remiss Skogsskötsel med nya möjligheter

KSLA har lämnat synpunkter på rapporten ”Skogsskötsel med nya möjligheter” till Skogsstyrelsen.

Etiketter: remiss | Skog | skogsbruk

Läs mer

Yttrande över Agendan för det nationella forskningsprogrammet om klimat

KSLA har beretts tillfälle att till Formas lämna synpunkter på Agendan för det nationella forskningsprogrammet om klimat, dnr 2018-00369.

Etiketter: forskning | klimat | remiss

Läs mer

Yttrande över utredningen om skatt på kadmium i vissa produkter och kemiska växtskyddsmedel

KSLA har beretts möjlighet att lämna remissvar på utredningen om skatt på kadmium i vissa produkter och kemiska växtskyddsmedel.
Yttrandet är lämnat med utgångspunkt i betänkandet ”Skatt på kadmium i vissa produkter och kemiska bekämpningsmedel” (SOU 2017:102, Finansdep).

Etiketter: remiss | skatt | växtskyddsmedel

Läs mer

Remissammanställning för 2017

De remisser som KSLA har lämnat under 2017.

Etiketter: energi | EU | forskning | landsbygd | Miljö | remiss | Skog

Läs mer

EU-kommissionens förslag till gödselförordning

Yttrande över Naturvårdsverkets utredning av konsekvenserna för verkets förslag till nationell förordning av EU-kommissionens förslag till gödselförordning. Remiss 2017-06-19 M2013/02076/Ke KSLA:s yttrande i sammandrag: EU-förordningen reglerar inte användningen av CE-märkta gödselmedel. Biogödselns höga vattenhalt innebär att den i de flesta fall inte är intressant att exportera till andra länder varför det kan räcka med nationell…

Etiketter: EU-kommissionen | gödsel | remiss

Läs mer

KSLA:s yttrande över förslag kring hantering av oredlighet i forskning

Akademien har lämnat synpunkter på betänkandet om åtgärder för att ”främja god sed och hantera oredlighet i forskningen”, SOU 2017:10.

Etiketter: forskning | oredlighet | remiss

Läs mer

Yttrande över ”Prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan”

KSLA har lämnats tillfälle att yttra sig över rapporten ”Metoder och kriterier för bedömning av prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle” från Vinnova. Synpunkterna skickades till Näringsdepartementet 2017-04-24.

Etiketter: forskning | remiss | samverkan

Läs mer

KSLA Nytt & Noterat 1-2017

Baljväxter, bioekonomi,teknikutveckling, forskarkompetens, utvecklingspolitik, hållbart lantbruk, skogsskadegörare. Och mera!

Etiketter: anslag | bioekonomi | forskning | politik | remiss | skogsbruk | stipendium | teknik

Läs mer

Remissammanställning för 2016

De remisser som KSLA har lämnat under 2016.

Etiketter: remiss

Läs mer
VISA FLER