banan

rennäring


Rapport: Skogsskötsel för olika värden, Bjurholm

Den 15 mars 2016 företog Skogsskötselkommittén en exkursion till Bjurholms kommun, ca 8 mil väster om Umeå. Detta är rapporten.

Etiketter: exkursion | rennäring | skog | skogsbruk

Läs mer

KSLA Nytt & Noterat nr 1-2013

Global Outlook – ur historisk synvinkel. Dags att utvärdera den svenska skogsmodellen. Rör inte vår åkerjord! Landsbygdsföretagande: helhetssyn och generalisering önskas. Svensk skogshistoria i nytt ljus. Karl XIV Johan föddes för 250 år sedan. Vår 200:e högtidssammankomst. Rennäring som samhällsresurs. Ny kommitté. Export av skoglig kompetens. Ett boksläpp…

Etiketter: åkerjord | boksläpp | global outlook | högtidssammankomst | Karl XIV Johan | kompetensförsörjning | konferenser | landsbygdsutveckling | rennäring | seminarier | skogshistoria | skogsmodellen

Läs mer

Framtida möjligheter till ökat utnyttjande av naturresurser – KSLAT 3-2001

Syftet med akademiens sammankomst med exkursion i Västerbotten 7–8 juni 2000 var att belysa aktuella frågor och problemställningar inom länets skogs- och jordbruk, rennäring och övrigt näringsliv. – Trots vårt bistra klimat här uppe betyder jord- och skogsbruket mer för detta län än för övriga län i landet, betonade landshövding Georg Andersson. Red: Anders Fredholm

Etiketter: jordbruk | rennäring | skogsbruk | Västerbotten

Läs mer