banan

samhälle


Kommittén för Grön ekonomi folder 2014

I denna folder beskrivs bl a vad Grön ekonomi är och vad kommittén gör och vill uppnå.

Etiketter: areella näringar | grön ekonomi | hållbarhet | klimat | miljö | samhälle | tillväxt

Läs mer

Hör göken han gal – KSLAT 27–2003

Hur kan ekologiskt lantbruk och samhället gynna den biologiska mångfalden? Seminarium den 18 juni 2003 i samarbete med Ekologiskt Forum Sammanfattning av föredrag och diskussion Seminariet om ekologisk mångfald hölls på Linds gård, nära Flen i Södermanland. Ekologiskt Forum bildades under 2002, på initiativ av ”Aktionsplan 2005” och jordbruksministern, för att främja produktionen av ekologiska livsmedel. Mångfald är en central fråga för det ekologiska…

Etiketter: ekologiskt | lantbruk | mångfald | marknad | naturlighet | odling | samhälle

Läs mer