Nyhetsarkiv:

seminarium

Här i Arkivet hittar du de tidigare inlägg som gjorts på akademiens hemsida; nyheter, nya publikationer, avgivna remisser o s v. Klickar du på någon Etikett till vänster så kommer de inlägg som har någon koppling till just det ämnet upp.

Nytt datum för buffelseminariet: 2 dec

Det inställda seminariet om vattenbufflar (2 sept) är schemalagt på nytt. Välkomna den 2 december kl 9.30 istället! Since the … Läs mer

Presentationer från BRIC-seminariet

Presentationerna från seminariet Jord- och skogsbruk i Brasilien och BRIC-länderna – utmaningar och möjligheter, som hölls torsdagen den 11 december 2014, är nu utlagda. Läs mer

Se KSLA:s webbsända aktiviteter i efterhand

Det går att se de flesta av vår webbsända aktiviteter i efterhand. Gå in på den aktivitet du är intresserad av och klicka på länken. Klickar du på Aktiviteter alldeles här nedanför eller i rubrikraden ovan så kommer möjligheten upp att välja Kalender, där du kan gå tillbaka till rätt datum, eller Tidigare aktiviteter. Läs mer