banan

service


Synpunkter på betänkandet Service i glesbygd

KSLA har beretts tillfälle att lämna synpunkter på betänkandet Service i glesbygd (SOU 2015:35), med regeringskansliets diarienummer N2015-2989-HL. Sammanfattningsvis anser KSLA följande: KSLA är positiv till såväl utredningens bakgrundsbeskrivning som de förslag som framförs. KSLA instämmer i utredningens tydligt framförda uppfattning om att människor och företag i glesbygd har rätt till en grundläggande nivå av…

Etiketter: glesbygd | landsbygd | service

Läs mer