banan

skog


From common to private ownership – KSLAT nr 7-2013

This issue of the Academy’s journal describes the tenure development in Sweden during the last 500 years. The aim is to identify different actors and stages of the development, using possession rights and non-exclusive user rights as a point of departure.

Etiketter: äganderätt | historia | Nordic forestry model | nyttjanderätt | policy | politik | skog | skogshistoria

Läs mer

Gröna sektorns inspel till forsknings- och innovationspolitiska propositionen

Regeringen har inbjudit KSLA och andra organisationer att formulera förslag på strategier inför den kommande forsknings- och innovationspolitiska propositionen 2012. I likhet med tidigare år valde KSLA att genomföra detta arbete i dialog med de gröna näringarna. Forskningspolitiska kommittén, som höll i arbetet, bjöd in ett fyrtiotal organisationer att delta i diskussioner och förberedelsearbeten. Drygt…

Etiketter: forskning | forskningspolitik | gröna näringarna | jordbruk | klimatdiskussion | lantbruk | markanvändning | miljö | naturresurser | skog | skogsbruk | trädgård | Vattenbruk

Läs mer

Barnen, skogen och skolan

Om skolelevers plantering av skog i Sverige ca 1880–1960 I början av 1900-talet bestämdes att svenska folkskolebarn skulle lära sig plantera eller så gran- och tallplantor. Genom detta initiativ mobiliserades barnen för ett projekt som innefattade skogsägare, skolan och, inte minst, nationen Sverige. Var planteringsdagarna arbete, pedagogik eller något annat? Av Mats Sjöberg. Ill., delvis…

Etiketter: barn | plantering | skog | skogsplantering | skola

Läs mer

KSLA Nytt & Noterat nr 1 2011

Stadsbon och landet utanför, Biobränslen och el kommer i våra bilar men fossila bränslen dominerar länge än, Vattenbrukets framtida möjligheter, Det behövs mer forskning om löv- och blandskog, Länge leve isbjörnen, Vandringar i isens spår, Positiv bild av skogsbrukets kompetensförsörjning, Välkommen till boksläpp, Torv – en stor men slumrande inhemsk resurs, Framtidens viltförvaltning, Produktionsledare – en…

Etiketter: kompetensförsörjning | landskap | landskapsestetik | periurban | skog | Vattenbruk

Läs mer

Ägarintresse – allmänintresse – ett evigt spänningsfält

Sammanfattning av Skogsavdelningens sammankomst den 11 november 2010 på temat ”Nya strömningar med ny syn på äganderätten”.

Etiketter: äganderätt | skog

Läs mer

Vägval för den svenska skogssektorn

Sammanfattning av seminariet Vägval för den svenska skogssektorn som KSLA:s Kommitté för Internationella Skogsfrågor arrangerade hos KSLA den 26 maj 2010.

Etiketter: EU | skog

Läs mer

Skogsskötselkommitténs Europaexkursion 2009

I april 2009 gjorde KSLA:s skogsskötselkommitté en tredagars studieresa till Danmark och Norra Tyskland för att diskutera de metoder och skogsbruksmodeller med kontinuerlig skogstäckning man har infört där.

Etiketter: skog | skogsbruk | studieresa

Läs mer

Development and capacity building in the Albanian forestry sector

A travel report. Albania is now undergoing profound changes in ownership conditions of its forest resources and their management. The suggested areas of collaboration will be of importance for Albania, both in the immediate future as well as in a long-term perspective.

Etiketter: Albania | Albanien | forestry | skog

Läs mer

Utvecklingen i Polen – KSLAT 16-2003

Samtidigt som Polen är en del av vår tids moderna Östersjögemenskap är landet en tung och betydelsefull statsbildning i det nya Central- och Mellaneuropa som tagit form efter murens fall 1989. I en folkomröstning i juni 2003 har polackerna tagit slutlig ställning för landets anslutning till den Europeiska Unionen. Att göra Polen mera känt i Sverige är en angelägen uppgift. Den 6 februari…

Etiketter: industri | jordbruk | livsmedel | Polen | skog | utveckling

Läs mer

Det sydsvenska landskapet/Idéer för framtidens skogslandskap – KSLAT 1-2003

Det sydsvenska landskapet – framtidsvisioner och framtidssatsningar Seminarium den 16 oktober 2001 i Alnarp samt Idéer för framtidens skogslandskap Seminarium den 14 februari 2002 i Umeå Vid seminariet ”Det sydsvenska landskapet – framtidsvisioner och framtidssatsningar” behandlades landskapets dramatiska förändringar, den allt starkare urbana kulturen, de förvaltande organisationerna och framtiden. Vid seminariet ”Idéer för framtidens skogslandskap” var framtidens skogar och den utveckling som…

Etiketter: landskap | skog

Läs mer
VISA FLER