banan

skogsbrand


Yttrande: Beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga flygtransporter

KSLA betonar i ett yttrande till Trafikverket vikten av att säkerställa tillgången till flygplatser för skogsbrandförsvar i glesbygdsområden med mycket skog.

Etiketter: brandberedskap | brandflyg | brandförsvar | hållbart skogsbruk | skogsbrand

Läs mer

Arbetsgrupp tar strid för svensk skogsbrandsbekämpning

KSLA har sänt fyra skrivelser till regeringskansliet för att uppmärksamma brister i och möjligheter för det svenska skogsbrandsförsvaret. Bakom skrivelserna står akademiens arbetsgrupp Skogsbrand.

Etiketter: skog | skogsbrand | skogsbruk

Läs mer