Nyhetsarkiv:

skola

Här i Arkivet hittar du de tidigare inlägg som gjorts på akademiens hemsida; nyheter, nya publikationer, avgivna remisser o s v. Klickar du på någon Etikett till vänster så kommer de inlägg som har någon koppling till just det ämnet upp.

Seminarium: Kommunikation om skog – i skogen!

Naturvägledning, utomhuspedagogik och andra kommunikationsmetoder är en viktig del av arbetet med skogens sociala värden. Skogen i Skolan och Föreningen Skogen vill vid detta seminarium lyfta fram goda exempel från skogssektorn och skapar en mötesplats för alla som arbetar med kommunikation ute i skogslandskapet. Läs mer

Barnen, skogen och skolan

Om skolelevers plantering av skog i Sverige ca 1880–1960 I början av 1900-talet bestämdes att svenska folkskolebarn skulle lära sig … Läs mer