Nyhetsarkiv:

sustainability

Här i Arkivet hittar du de tidigare inlägg som gjorts på akademiens hemsida; nyheter, nya publikationer, avgivna remisser o s v. Klickar du på någon Etikett till vänster så kommer de inlägg som har någon koppling till just det ämnet upp.

Global Urban Sustainability and Justice online

Online 1 Dec, seminar on: Insights, facts, visions and challenges for a green-blue future of cities around the globe.
Wallenberg Professor Dagmar Haase and other prominent lecturers will discuss research on urban sustainability and green infrastructure.
Pressures on urban land and threats to ecosystems, greening and blueing of cities, justice aspects. Global, urban health and well-being, incl heat stress, water supply and aspects of migration and resource exploitation.
Läs mer

Se Global Outlook online/Watch Global Outlook online

Se Global Outlook-symposiet, föreläsare för föreläsare. Watch the Global Outlook symposium, lecturer by lecturer. Läs mer

KSLAT 2001– årgång 140

Här listas de KSLAT som publicerats under 2001. Läs mer

KSLAT 1998 – årgång 137

Här listas KSLAT som publicerats under 1998. Läs mer