banan

svampangrepp


KSLA-podden 16: Multiskadad ungskog – vad är det, vad vet vi och varför pratar vi inte mer om det?

KSLA-podden: I norra Sverige är idag varannan tall svamp- eller betesskadad, något som får stora ekonomiska konsekvenser på såväl individ- som samhällsnivå. Hur ska man agera som skogsägare och varför talar vi inte mer om dessa problem? (2022-01-12)

Etiketter: betesskadad ungskog | hållbart skogsbruk | multiskadad ungskog | skogsägare | svampangrepp | törskate

Läs mer