banan

trä


Svenska satsningar på ökad träanvändning – KSLAT 10-2003

Akademisammankomst den 10 april 2003 Sammandrag av föredrag och diskussion Trä som byggnadsmaterial fått hjälp på vägen av att miljöfrågorna getts hög prioritet. Träanvändning är av stor betydelse för Sverige, inte minst i regioner som har många problem i övrigt. I direktiven konstateras också att det finns gott om skog som kan användas, även om vi samtidigt måste spara värdefulla naturmiljöer. Red. akademijägmästare Bo…

Etiketter: Miljö | trä | träanvändning

Läs mer