Nyhetsarkiv:

trä

Här i Arkivet hittar du de tidigare inlägg som gjorts på akademiens hemsida; nyheter, nya publikationer, avgivna remisser o s v. Klickar du på någon Etikett till vänster så kommer de inlägg som har någon koppling till just det ämnet upp.

Svenska satsningar på ökad träanvändning – KSLAT 10-2003

Akademisammankomst den 10 april 2003 Sammandrag av föredrag och diskussion Trä som byggnadsmaterial fått hjälp på vägen av att miljöfrågorna getts hög … Läs mer

KSLAT 1999 – årgång 138

Här listas KSLAT som publicerats under 1999. Läs mer