banan

trädslag


Ömse sidor om vägen. Allén och landskapet i Skåne 1700–1900 – SOLMED nr 59

Med början under 1700-talet kom det skånska landskapet att genomgå en stor omvandling. I samband…

Etiketter: landskap | skönhet | trädslag

Läs mer