banan

transport


KSLA har yttrat sig om tunga fordon på allmän väg

Kungl. Skogs- och lantbruksakademien har beretts tillfälle att yttra sig över Rapporter från Trafikverket och Transportstyrelsen om tyngre och längre fordon på det allmänna vägnätet (Näringsdepartementet). Akademien fokuserar på konsekvenser av tung trafik på det allmänna vägnätet för skogs- och jordbruket.

Etiketter: infrastruktur | trafik | transport | tunga fordon | vägnät

Läs mer

Yttrande över utredningen om fossilfri fordonstrafik

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien har beretts tillfälle att lämna synpunkter på utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84, Näringsdepartementet).

Etiketter: biodrivmedel | fordon | fossil | politik | teknik | transport | utsläpp

Läs mer

Den beresta maten – KSLAT nr 10-2007

– matens kvalitet i ett globalt perspektiv På vårt middagsbord finns det ofta mat från hela världen. Vi har vant oss vid att kunna köpa alla slags frukter och grönsaker oavsett vilken årstid det är och importerar även när det är högsäsong för svenska produkter. Varifrån kommer ursprungligen den mat som vi äter i Sverige? Vilka ”omvägar” har…

Etiketter: import | konsument | livsmedel | mat | transport | ursprung

Läs mer