banan

u-land


Jordbruk, handel och utveckling

Jordbruk, handel och utveckling Mot ökad samstämmighet En antologi om samexistens och utveckling av jordbruket i u-land och i-land Kan i- och u-ländernas jordbruk utvecklas parallellt och i harmoni med varandra? Det finns en hel del i den internationella jordbrukspolitiska debatten, både inom EU och WTO, som tyder på konflikter av både politisk och kommersiell art, men också…

Etiketter: jordbruk | u-land

Läs mer