banan

UD


Yttrande över förslag till policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet

KSLA har beretts tillfälle att lämna synpunkter på regeringskansliets förslag till policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet, Dnr UD2016/09273/IU.

Etiketter: bistånd | policy | UD | utveckling

Läs mer