banan

utveckling


Yttrande över förslag till policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet

KSLA har beretts tillfälle att lämna synpunkter på regeringskansliets förslag till policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet, Dnr UD2016/09273/IU.

Etiketter: bistånd | policy | UD | utveckling

Läs mer

Yttrande om Regeringens biståndspolitiska plattform

KSLA har beretts möjlighet att yttra sig om förslaget till Regeringens biståndspolitiska plattform, Skr 2013/14 KSLA anser att förslaget innehåller ett antal viktiga resonemang för de areella näringarnas roll i det svenska biståndet. Plattformen genomsyras av insikten om att den roll som lantbruket bör spela är både stor och viktig. Med lantbruk menar vi, där inte…

Etiketter: Afrika | bistånd | lantbruk | livsmedelsförsörjning | politik | u-länder | utveckling

Läs mer

Det nya uppdraget – högre utbildning för landsbygd och landskap – KSLAT 26-2003

Seminarium den 4 november 2003 Sammanfattning av föredrag och diskussion Uppgifterna har ändrats både för KSLA och för alla andra som arbetar med landsbygdens utveckling. Nu handlar det inte längre bara om ekonomi och produktion, utan även om etik, livskvalitet och andra så kallade mjuka värden. Initiativet till detta seminarium hade tagits av KSLA:s kommitté för landsbygdsutveckling. För KSLA, liksom för andra akademier,…

Etiketter: Ekonomi | etik | landsbygd | landskap | livskvalitet | produktion | utbildning | utveckling

Läs mer

Utvecklingen i Polen – KSLAT 16-2003

Samtidigt som Polen är en del av vår tids moderna Östersjögemenskap är landet en tung och betydelsefull statsbildning i det nya Central- och Mellaneuropa som tagit form efter murens fall 1989. I en folkomröstning i juni 2003 har polackerna tagit slutlig ställning för landets anslutning till den Europeiska Unionen. Att göra Polen mera känt i Sverige är en angelägen uppgift. Den 6 februari…

Etiketter: industri | jordbruk | livsmedel | Polen | Skog | utveckling

Läs mer