banan

värdekedjor


Skogsnäringens värdekedjor – KSLAT nr 1-2014

Definition, dagsläge och angelägna utvecklingsområden Denna rapport utgör resultatet av ett arbete som initierats av KSLA:s Kommitté för skoglig teknik och logistik. Syftet har varit att närmare undersöka möjligheterna att utveckla skogsnäringens värdekedjor för att långsiktigt stärka branschens lönsamhet. Rapporten bygger på tre rundabordssamtal i samverkan mellan Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Avdelningen för skogsnäringens teknik (Avd. VIII), och tar…

Etiketter: skog | värdekedjor

Läs mer

KSLA Nytt & Noterat nr 1-2014

Vårnummer med information från ett urval av akademiens aktiviteter m m. Makten över marken – vem bestämmer? Mat, pris och mervärden. Landskapets karaktär. Väldoftande jordbruk. Att rädda havet…

Etiketter: Bertebos | förnybar energi | hav | högtidssammankomst | landskap | mark | parfym | skog | värdekedjor

Läs mer